O BNG denuncia o adiamento sen causa xustificada das revisións programadas por parte da Unidade de Traumatoloxía Pediátrica de Ourense, con graves consecuencias sobre os pacientes

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Desde a Unidade de Traumatoloxía Pediátrica estase a informar a numerosas familias de Ourense do adiamento da data marcada para a revisión do estado da escoliose que padecen as súas fillas ou fillos, sen que se lles participe a razón de tal aprazamento, máxime cando xa se aproximaba a data da referida revisión.

O BNG denuncia o adiamento sen causa xustificada das revisións programadas por parte da Unidade de Traumatoloxía Pediátrica de Ourense, con graves consecuencias sobre os pacientes

Ourense, 05 de xaneiro de 2021. O Grupo parlamentar do BNG no Parlamento galego ven de rexistras unha serie de iniciativas encamiñadas a coñecer os motivos polos cales desde a Unidade de Traumatoloxía Pediátrica de Ourense, mesmo no caso de adolescentes con escoliose significativas e as que se lle prescribiu o uso de corsé ortopédico, está a aprazar, sen explicación da causa que o poidera xustificar, a cita para comprobar a evolución do estado da columna vertebral.

Falan os nacionalistas de revisións inicialmente fixadas no límite do aconsellable, isto é, cada seis meses, Pondo de manifesto que para verificar a evolución da enfermidade precisaríase unha avaliación máis próxima no tempo xa que os periodos actuais, impiden comprobar o acerto da medida correctora adoptada, así como a influencia que o crecemento da adolescente está a ter na desviación da columna vertebral.

Desde o BNG salientan que a excusa da COVID-19 e as súas repercusións no ámbito sanitario no referido á carga de traballo non vale, xa que este tipo de demoras xa se estaban a producir con anterioridade á pandemia.

Así, hai unhas semanas recollíase na edición local dun medio de comunicación social o caso dunha rapaza de apenas 8 anos á que, tras constatarse a existencia dunha dupla curvatura de columna (superior a 25º) non se prescribiu tratamento algún, non informándose á familia sobre o estado da menor, ate hai máis de ano e medio despois.

Ante tal neglixencia a resposta desde a Unidade de Traumatoloxía Pediátrica non foi a emenda do erro cometido, senón tratar de trasladar á familia a responsabilidade do acontecido.

O Grupo Parlamentar do BNG quere que a Xunta de Galiza resposte e ofreza datos sobre cal é o numero de consultas ou citas de traumatoloxía pediátrica adiadas nos dous últimos trimestres de 2020 así como de cal é a razón pola que se procedeu ao adiamento da data fixada para as revisións.

Tamén queren saber a periodicidade coa que é preciso controlar a evolución da desviación de columna en rapaces e rapazas de entre 8 e 18 anos e se a falla de control na evolución da escoliose en menores, pode limitar a corrección da desviación de columna.

Por último, para os nacionalistas tamén é importante saber se como consecuencia destas demoras se ten incoado algún procedemento disciplinario ou algún expediente de responsabilidade patrimonial nos anos 2019 e 2020 por eivas no funcionamento na unidade de traumatoloxía pediátrica de Ourense.

O BNG denuncia o adiamento sen causa xustificada das revisións programadas por parte da Unidade de Traumatoloxía Pediátrica de Ourense, con graves consecuencias sobre os pacientes