Ao goberno de Ourense non lle interesa resolver o problema que xeran as terrazas

Ao goberno de Ourense non lle interesa resolver o problema que xeran as terrazas

O BNG pregúntase cal é o motivo para que o grupo de goberno non tramite a nova ordenanza de veladores nin asuma as súas competencias para dar solución ao problema que xeran en Ourense.

invasión terrazas 2

Os nacionalistas pediron hai tres meses información sobre as inspeccións feitas aos veladores existentes, as denuncias presentadas e a tramitación que se fai delas mais, a día de hoxe, aínda non obtivo resposta. Hai establecementos aos que se lles denegou o permiso para a colocación de mesas e cadeiras por non cumpriren os requisitos esixidos na ordenanza vixente, porén manteñen o mobiliario na rúa sen que se saiba que dende o goberno se faga un control e se sancione aos hostaleiros que incumpren a normativa. Trátase dun evidente trato de favor fronte aos negocios de hostalería que si pagan as taxas

Tampouco hai control ningún sobre o espazo que ocupan as terrazas existentes que, nalgúns casos, chegan a invadir zonas que os residentes teñen que usar necesariamente para acceder ás súas vivendas. Tampouco quixo o concelleiro responsable facilitar información sobre este asunto, aínda que os veciños e veciñas teñen presentado reiteradas queixas pola situación creada nos baixos dos seus edificios que, nalgún caso, incluso podería chegar a orixinar problemas graves no caso de haber unha urxencia.

Por outra parte, os nacionalistas tamén queren facer fincapé na necesidade de que a nova ordenanza regule a estética do mobiliario que se está a colocar nas terrazas que nalgunhas zonas da cidade, como é o caso da zona histórica, resulta claramente inadecuada ao non gardar armonía co seu entorno.

Cando xa no ano 2012 o BNG trasladara ao equipo de goberno o malestar das veciñas e veciños de Ourense que en moitas zonas e barrios da cidade tiñan que sortear cadeiras e mesas para circular polas rúas da cidade debido á invasión das terrazas, o PSOE acordara elaborar unha nova ordenanza de veladores que foi posta a disposición dos grupos políticos no mes de xaneiro.

Daba a impresión de que existía verdadeiro interese en solventar este problema cando o equipo de goberno se comprometera a aprobar a normativa e aplicala xa na primavera deste ano. Porén, a día de hoxe parece que o único confirmado é que o PSOE non ten interese en regular este tema.

Ao goberno de Ourense non lle interesa resolver o problema que xeran as terrazas