Para o BNG cómpre cubrir todas as vacantes existentes a día de hoxe dentro da estrutura da Policía Local

Axente da Policía Local durante un servizo na cidade
Axente da Policía Local de Ourense durante un servizo na cidade

Reclaman procedementos ordinarios que permitan aos axentes promocionar internamente e deste xeito poder incrementar a plantilla con axentes de novo ingreso

Para o BNG cómpre cubrir todas as vacantes existentes a día de hoxe dentro da estrutura da Policía Local

Ourense, 16 de xullo de 2021. Que a día de hoxe a plantilla da Policía Local de Ourense se atopa nunha situación de extrema precariedade é algo que non se lle escapa a ningúen. Esta situación dificulta considerablemente o desenvolvemento das moitas tarefas e obrigas que ten o corpo e mesmo pon en risco a seguridade dos propios axentes e da veciñanza no seu conxunto.

Para o BNG cómpre abordar dunha vez por todas a cobertura de todas as prazas vacantes dentro da estrutura do corpo que permita cubrir os postos de arriba a abaixo e reforzar deste modo todos os escalafóns ao tempo que permitiría ir incorporando axentes de novo ingreso.

Os nacionalistas critican a inacción do equipo de goberno ao longo destes dous anos de mandato e mesmo a dos catro anos anteriores cando o PP tivo en solitario a responsabilidade de goberno. Unha inacción que propiciou que a día de hoxe exista un enorme déficit dentro do corpo.

Actualmente, o Goberno Local pretende cubrir 3 postos de inspector cun  procedemento extraordinario, como é o da comisión de servizos, que limita os dereitos dos propios axentes do corpo á hora de poder promocionar internamente e optar polo tanto a ditas prazas.

Desde o BNG reclaman o inicio de procedementos ordinarios, que como xa se comentou, permitan a promoción interna, cubrir os postos vacantes de arriba a abaixo e deste xeito poder ofertar prazas na escala básica. Os nacionalistas non entenden porqué hai tanto interese en cubrir os postos de inspectores con persoal vido de fóra a través dun procedemento extraordinario.

Igualmente, solicitan unha planificación na que se teñan en conta as xubilacións que se vaian producindo e poder ir cubrindo ditas vacantes, pero sempre, eso sí, a través de procedementos ordinarios, a través dos cales, os propios axentes do corpo, e en exercicio dos seus dereitos, poidan promocionar.

Para o BNG cómpre cubrir todas as vacantes existentes a día de hoxe dentro da estrutura da Policía Local