En resposta ao BNG a Xunta manifesta non ten previsto trasladar as dependencias da Audiencia Provincial de Ourense da súa actual ubicación no Pazo de Xustiza

Foto Iago Tabarés
Iago Tabarés, deputado do BNG por Ourense

Así o manifestou o novo Director Xeral de Xustiza en resposta ás preguntas plantexadas polo deputado Iago Tabarés ante o anuncio do Presidente da Deputación de Ourense de estar barallando o Pazo de Xustiza como alternativa á sede actual da Deputación

En resposta ao BNG a Xunta manifesta non ten previsto trasladar as dependencias da Audiencia Provincial de Ourense da súa actual ubicación no Pazo de Xustiza

Ourense, 14 de xullo de 2022. O novo Director Xeral de Xustiza en resposta ás preguntas plantexadas polo Grupo Parlamentar do BNG a respecto do anuncio feito polo Presidente da Deputación de Ourense de trasladar temporalmente a sede provincial ao Pazo de Xustiza, manifestou que a Xunta non ten previsto mudar as dependencias da Audiencia Provincial e do xulgado e fiscalía de menores da súa actual ubicación. Igualmente recoñeceu que tal posibilidade non lle foi solicitada por ningunha administración pública, como tampouco se solicitou a posibilidade dun traslado, provisorio ou definitivo, da Deputación Provincial de Ourense ao Pazo de Xustiza.

Segundo o Director Xeral, a única comunicación que recibiu a Xunta de Galiza foi o rexeitamento da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza, tanto por cuestións de fondo como de forma, á proposta do Presidente da Deputación de Ourense.

Naquela altura, desde o BNG manifestouse a sorpresa a tal recoñecemento pois a nova “ocorrencia” de Baltar foi tras reunirse co Xefe Territorial da Xunta en Ourense, polo que para o deputado Iago Tabarés, “resulta evidente que os dous representantes actuaron por libre e sen respecto á lei, nin a Administración de Xustiza”, ao que engade, “resulta incompresible que se anunciara publicamente a posibilidade do traslado da Deputación Provincial sen un mínimo análise ou estudo previo”.

Para Tabarés, “o acontecido evidencia tanto o nulo rigor do Presidente da Deputación, como a descoordinación existente dentro do PP e mesmo dentro da propia Xunta de Galiza, pois o Xefe Territorial admite unha posibilidade co total descoñecemento da Xunta de Galiza”.

Por outra banda, o BNG, ante a primeira comparecencia do novo Director Xeral de Xustiza, expresou a súa vontade de colaboración para superar a calamitosa situación na que se atopa a administración de xustiza en Galiza, agardando que, a diferenza dos seus antecesores, recolle esta política de man tendida e construtiva que ofrecen desde a formación nacionalista.

En resposta ao BNG a Xunta manifesta non ten previsto trasladar as dependencias da Audiencia Provincial de Ourense da súa actual ubicación no Pazo de Xustiza