O BNG enmenda a totalidade dos orzamentos da Deputación de Ourense

Bernardo Varela Voceiro Grupo Provincial do BNG Ourense
Bernardo Varela Voceiro Grupo Provincial do BNG Ourense

Bernardo Varela presenta unha alternativa de xestión provincial, equitativa e en base a criterios obxectivos, á proposta feita por Baltar e o PP de Ourense.

O BNG enmenda a totalidade dos orzamentos da Deputación de Ourense

O voceiro do grupo provincial do BNG, Bernardo Varela, ven de presentar unha enmenda á totalidade dos orzamentos provinciais de Ourense para o 2023, propostos polo goberno provincial do Partido Popular.  Por cuarto ano consecutivo, neste mandato, o grupo provincial do BNG presenta unha planificación política alternativa ao modelo practicado pola dereita na provincia ourensá.

 

Coa alternativa proposta polos nacionalista pódese garantir anualmente unha cantidade estábel e relevante de fondos aos concellos, que poderían empregar en investimentos, emprego e benestar. Proporcionando un investimento estábel aos 91 concellos da provincia menores de 20.000 habitantes, en claro beneficio dos máis de 200.000 ourensáns que residen nas vilas e no rural.

 

Os nacionalista presenta un modelo de Plan Único a semellanza do que xa se está aplicando na outras tres provincias galegas. Un Plan Único que estaría dotado de 21.286.898,67€, unha cantidade  realista e abordable que representa pouco máis do 23% dos 90.970.000,00€ orzamentados pola Deputación de Ourense para o ano 2023.

 

 Esta proposta detrae fondos, especialmente, de partidas que son gastos protocolarios, así como outros gastos  que non teñen sentido.  Non semella  lóxico, indica Varela, que o PP aprobe a privatización da xestión  do lixo e ao mesmo tempo consigne máis fondos para dotar de medios o servizo de recollida que teoricamente xa xestionaría un privado.  E por suposto, continúa sinalando o voceiro do BNG,  todas as subvencións  nominativas a concellos e os programas provinciais, quedarían  encadradas no Plan Único, o  que lles permitiría aos concellos ter unha maior capacidade de xestión e enfrontar os retos que se lles presentan. 

 

Con este modelo os nacionalistas garanten  recursos a todos os concellos da provincia cun financiamento BASE de 80.000€, idéntico para todos, e un financiamento COMPLEMENTARIO, variable e calculado segundo criterios obxectivos. Os criterios para o cálculo de coeficientes de reparto serían: 20% Superficie; 25% en función das  Entidades de Poboación (dispersión poboacional); 40% Poboación; 15% índice de envellecemento, todos eles criterios obxectivos, tal como propón a FEGAM. 

 

Podéndose fixar normas, manifesta o voceiro do BNG, para que cando menos unha porcentaxe destes orzamentos se adicase nos concellos a investimentos, emprego e benestar. Así os concellos terían total autonomía para decidir cales van ser estes novos investimentos (obras ou subminístroos), tendo en conta os servizos mínimos e obrigatorios que deben prestar. O conxunto das distintas programacións que ofrece actualmente a Deputación aos municipios pasarían a integrarse neste único plan, simplificando e axilizando todo o aparato burocrático actual adicado a tramitar e xestionar centos de pequenas subvencións. 

 

 Este modelo permite dar cumprimento á verdadeira finalidade das deputacións provinciais, tal e como están concibidas na actualidade e mentres non desaparezan, de cooperación cos concellos de menos de 20.000 habitantes. E sobre todo, con este modelo garantes rematar coas prácticas clientelares no reparto de recursos públicos, que pasarían a distribuírse en base a criterios totalmente obxectivos, beneficiando a todos por igual.

 

“Desde logo os orzamentos que presenta o grupo de goberno provincial son máis do mesmo, e á vista están os resultados desta nefasta xestión económica na provincia”. Desde o ano 2009 a provincia ourensá perdeu o 9% da poboación, 30.419 habitantes; mentres que no resto de Galiza a poboación reduciuse nun 3,5 %; así a provincia de Ourense triplica a porcentaxe de perda de poboación en comparanza co resto de provincias galegas, redución de poboación que descendeu soamente entre os habitantes de menos de 65 anos, mentres que a de máis de 65 aumenta. Non só é a provincia galega que máis poboación perdeu, nin só é a provincia galega coa poboación máis envellecida, senón tamén do Estado español.

 

 O BNG presenta esta alternativa económica, unha alternativa de xestión provincial, baseada en cuestións obxectivas, e sen criterios aleatorios de oportunidade partidaria ás que nos ten acostumado o goberno do PP. 

O BNG enmenda a totalidade dos orzamentos da Deputación de Ourense