O futuro da Universidade Popular e a posta en marcha dun plan de loita contra a pobreza irán a pleno este venres da man do BNG

Luis Seara e Rhut Reza
Luis Seara e Rhut Reza

No caso da Universidade Popular, para os nacionalistas non hai razóns obxectivas que xustifiquen a decisión do Goberno Local de desentenderse desta institución que tan ben funciona e tan boa acollida ten entre a veciñanza

A loita contra a pobreza e os desequilibrios socias incrementáronse como consecuencia da pandemia no Concello de Ourense de xeito alarmante polo que cómpre adoptar medidas urxentes

O futuro da Universidade Popular e a posta en marcha dun plan de loita contra a pobreza irán a pleno este venres da man do BNG

Ourense, 05 de maio de 2021. No pleno do Concello de Ourense deste venres 07 de maio, o Grupo Municipal do BNG porá o foco no futuro da Universidade Popular, logo da intención manifestada polo Goberno Local de desentenderse da súa xestión e mesmo cederlla á Deputación Provincial.

O ano pasado, o 2020, a Universidade Popular do Concello de Ourense fixo 25 anos. Foi un ano marcado por unha pandemia que nos tivo tres meses confinados e que mudou o xeito de relacionarnos, de traballar, de aprender. Neste 2020, ano de tantas mudanzas, a Universidade Popular amosou a súa capacidade de adaptación.

O persoal da Concellaría de Educación, as e os seus docentes, o seu alumnado, foron quen de adaptar e consensuar horarios e datas, de adaptarse nos medios e empregar, con cursos impartidos en modalidade telemática ou mesmo combinando ambas modalidades, con protocolos, con reforzo de limpezas, con medidas de seguridade, e conseguiron co esforzo e a boa disposición de todos e todas rematar o curso 2020 con 2.625 matrículas e sen ningún contaxio.

A Universidade Popular ademáis de ser un recurso municipal que permite a aprendizaxe ao longo da vida, está sendo un recurso que da traballo a máis de 80 empresas e autónomas, profesionais na súa materia, que son seleccionadas segundo unhas bases nas que se valora a formación e o proxecto presentado polas mesmas.

Por todo o anterior, desde o BNG pedirán ao pleno da corporación, instar ao Goberno Local do Concello de Ourense a que manteña a xestión da Universidade Popular e do Edificio Anexo á Escola de Artes Escénicas e que, de xeito inmediato, abra o prazo para a selección de proxectos para o curso 2022.

A segunda das mocións fai referencia a necesidade de por en marcha un Plan Integral de loita contra a pobreza no Concello de Ourense.

Se no conxunto do país, Galiza, os datos relativos á pobreza son alarmantes, en Ourense aínda o son máis, polo que non se pode mirar cara outro lado e cómpre afrontar a situación. Se botamos un ollo aos datos relativos aos indicadores de cohesión social facilitados polo IGE e relativos ao 2019 (últimos existentes), Observamos como a evolución dos mesmo concretados en Ourense, lonxe de mellorar ou estancarse, van a peor.

Desde o BNG entenden que o Concello de Ourense debe abordar con determinación esta problemática e poñer todos os recursos necesarios, económicos e humanos, para tentar minimizar os efectos devastadores que a pobreza e a exclusión ten para a sociedade en xeral. O concello non pode permitirse ter veciños de primeira e de segunda.

Faise necesario tamén liderar diante doutras administracións a captación de fondos e programas encamiñados a erradicación da pobreza e da exclusión social así como unha colaboración moito máis estreita cos colectivos e coas asociacións que traballan diariamente e arreo en combatir esta realidade. É preciso situar os servizos sociais e a atención ás persoas no centro da acción política do concello.

En consecuencia, o BNG pedirá ao pleno instar ao Goberno Local á posta en marcha dun plan de intervención comunitaria que traballe a prol da incorporación na sociedade das persoas en situación de pobreza, coa sinatura de convenios de colaboración con entidades sociais sen ánimo de lucro para a prestación e o reforzo dos servizos sociais municipais.

Instar ao Goberno Local a garantir, a través dun plan municipal contra a pobreza e a exclusión social, a subsistencia das familias con menos medios económicos. De xeito especial as que teñen crianzas ao seu cargo.

E por último, instar ao Goberno Local á dotación dunha partida orzamentaria para a realización dunha investigación e un informe sobre a situación real do estado da pobreza e a exclusión social no termo municipal do Concello de Ourense.

O futuro da Universidade Popular e a posta en marcha dun plan de loita contra a pobreza irán a pleno este venres da man do BNG