O BNG comeza hoxe unha campaña de apoio ao comercio local e aos produtos galegos

O BNG comeza hoxe unha campaña de apoio ao comercio local e aos produtos galegos

O Bloque Nacionalista Galego considera o comercio de proximidade un sector básico da economía nacional. Nestes momentos este sector está ameazado de peche definitivo polas políticas económicas e fiscais regresivas do PP que provocan unha grave crise na demanda. A isto hai que acrescentar as medidas de liberalización comercial que se aproban en Madrid e que o Goberno de Feijoo asume e aplica.

comercio-cartazEsta situación levou a un grave desequilibrio no sector comercial con saturación na oferta pola acelerada expansión de grandes superficies e xa ninguén dubida de que estas poñen contra as cordas e ameazan a supervivencia do comercio local.

O comercio urbano de proximidade ten un importante papel como dinamizador dos centros das nosas vilas e cidades, é sustentábel e significa unha aposta de futuro pola calidade a innovación e a especialización.

Para defender o comercio local o BNG aposta por:

· Unha moratoria para a implantación de grandes superficies comerciais

· Un plano sectorial de equipamentos comerciais

· Incentivar a compra de produtos locais e galegos con promoción da súa etiquetaxe en lingua galega

· Promover a produción alternativa e ecolóxica

· Recuperar os mercados municipais e as zonas comerciais tradicionais

· Aplicar planos coordinados de promoción do turismo e do comercio urbano de proximidade

· Promover axudas para implantar ou mellorar estabelecementos específicos que comercialicen produtos autóctonos

· Regular os horarios comerciais a prol da normalidade de xornadas laborais tanto de [email protected] como [email protected] comerciantes e negocios familiares

· Estabelecer liñas de créditos prioritarias para o comercio de proximidade

Este luns ás 17.30h na rúa do Paseo (Banco de España), o BNG realizará un reparto dentro da campaña a favor do comercio local polos comercios do centro .

Ourense, 23 decembro de 2013

O BNG comeza hoxe unha campaña de apoio ao comercio local e aos produtos galegos