contratos
Novas

O BNG alerta de “vicios” na adxudicación de dous dos lotes do contrato da limpeza de edificios municipais á empresa Aralia Servicios Sociosanitarios, S.A.

A mesa de contratación, a pesares de recoñecer que Aralia incumpriu as determinacións do prego de cláusulas administrativas, decidiu considerar subsanábeis as memorias aportadas polos licitadores incumpridores

 

O BNG solicita que á vista dos erros observados, se deixe sen efecto o contrato con Aralia e se proceda a unha nova adxudicación

Ler novas