Moción para constituír unha Comisión Informativa sobre as empresas vinculadas á Pokemon

Moción para constituír unha Comisión Informativa sobre as empresas vinculadas á Pokemon

O levantamento do segredo do sumario da operación Pokemon contra a corrupción que dirixe a maxistrada de Lugo Dª Pilar de Lara Cifuentes, ademáis de provocar que a través dos medios de comunicación a poboación se escandalice pola corrupción sistémica que parece aflorar na maioría das cidades galegas, tamen repercute na perda de confianza nas institucións democráticas e en xeral no descrédito da política.

logoBNGOs representantes políticos no Concello de Ourense debemos facer algo máis que respostar aos medios de comunicación e a xente que pola rúa pregunta sobre este tema. Dende o BNG queremos que se constitúa unha comisión informativa sobre as concesións municipais ás empresas que aparecen na operación POKEMON, para que, na medida das nosas posibilidades e atribucións, podamos aclarar as dúbidas que xurden ás veciñas e veciños de Ourense e axudar a erradicar as posibles prácticas fraudulentas antes de que cheguen a producirse.

Como no resto das cidades galegas o BNG de Ourense tamén defende unha total transparencia no esclarecemento do que esta a pasar coas concesións públicas e a necesidade de depurar todas as responsabilidades políticas necesarias.

Polo exposto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte

ACORDO

Que se constitúa unha Comisión informativa municipal sobre as concesións en Ourense ás empresas que aparecen na operación Pokemon.

Ourense, febreiro de 2014

Moción para constituír unha Comisión Informativa sobre as empresas vinculadas á Pokemon