Moción sobre bases para as subvencións de concurrencia competitiva das entidades de carácter social

Moción sobre bases para as subvencións de concurrencia competitiva das entidades de carácter social

No pleno ordinario do mes de setembro de 2013 o BNG propuxo “Que as axudas económicas destinadas ao financiamento de actuacións de carácter social levadas a cabo por diferentes tipos de entidades se adxudiquen, como regra xeral, mediante concorrencia competitiva, coa finalidade de que a súa concesión sexa o máis xusta posible.” a través dunha moción que foI aprobada por unanimidade da corporación municipal.

logoBNGIniciaremos o mes de febreiro de 2014 sen que o Concello presentara unha proposta sobre os criterios que servirán para valorar a utilidade social da labor desenvolvida polas entidades destinatarias das axudas para a elaboración das bases das novas subvencións de concorrencia competitiva, o que significa que, de non presentarse á maior brevidade posíbel, novamente as axudas chegarán tarde dificultando a labor das entidades e a súa previsión sobre os recursos cos que poderán contar para desenvolver as súas actividades.

Polo exposto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte

ACORDO

Que o Concello de Ourense presente unha proposta de bases para as subvencións de concorrencia competiva para as entidades de carácter social antes de finalizar o mes de febreiro.

Ourense, xaneiro de 2014

Moción sobre bases para as subvencións de concurrencia competitiva das entidades de carácter social