Xosé Lois Freire Domínguez

Xosé Lois Freire Domínguez

Nacín en Seixalbo-Ourense hai 64 anos.

No ano 1977 emigrei a Euzkadi, onde estiven oito anos traballando no metale participando no nacionalismo galego na emigración.

5Desde o regreso á Patria no ano 85, reintégrome na loita política. Desde o ano 90 deica hoxe fun liberado sindical da CIG da que fun membro de distintos organismos de dirección, básicamente da federación do metal , asi como do sindicato en Ourense.

Xosé Lois Freire Domínguez